0984.61.63.65

Phần mềm Chuyển Phát Nhanh

Phần mềm chuyển phát nhanh ứng dụng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, vận chuyển giao nhận hàng, logistic. Hiện nay, chúng tôi đã triển khai trên toàn quốc online tương thích với nhiều Bưu cục, kiểm tra lộ trình online, quản lý mã vạch, bill điện tử, Smart mobile (Web app),...

Phần mềm Ship hàng COD

Ứng dụng quản lý Ship các đơn hàng COD online như: - Áp dụng mã vạch vào quản lý.
- Điều phối đơn hàng theo tuyến
- Sử dụng Smart mobile (Web App) cho shipper
- Quản lý công tiền ship, tiền COD, thanh toán công nợ với khách hàng.
- Các cảnh báo thông minh,…

Phần mềm vận tải xe, tàu hỏa

Nhằm thiết kế và xây dựng dựa vào yêu cầu quản lý đặc thù riêng của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, giao nhận hàng (đường bộ, tàu hỏa,...). Quy trình từ khi gửi hàng đến đến kết thúc quá trình giao nhận. Chuyển điều phối xe vận tải, tàu hỏa. Sắp xếp vị trí trên toa trên xe phù hợp đặc thù của hàng.

Phần mềm Chuyên Tuyến Vận Tải

Chuyên tuyến vận tải Hà Nội <=> HCM ,
HCM <=> Phú Quốc, Kiên Giang <=> Phú Quốc .
- Quản lý các đơn hàng giao nhận, ...
- Quản lý tiền hàng : bên gửi, bên nhận.
- Quản lý các kiện hàng theo mã vạch…
- In đơn A5, khổ in nhiệt,...

Phần mềm Order Link Online

Áp dụng cho order link trên trang web nước ngoài như hàng Châu Âu, UK, Tây Ban Nha, China (Tabao, Alibaba, 1688, Tmall…).
- Quản lý các đơn hàng đặt, ngày hàng về, ...
- Quản lý tiền hàng của khách hàng, tiền đặt cọc, cân nặng, tiền ship, tỷ giá ngoại tệ.
- Quản lý Ship hàng tới người nhận hàng,…
TỔNG QUAN PHẦN MỀM CHUYỂN PHÁT NHANH
I. Tính năng  của phần mềm
1. Quản lý vận đơn:
-  Áp dụng quản lý mã vạch.
-  Nhập thông bill như thu hộ tiền hàng cho khách hàng, thông tin người gửi, người nhận, loại hàng hoá, cước phí, hình thức thanh toán (thanh toán ngay, thanh toán sau, người nhận thanh toán), thông tin ngày giờ nhận hàng, vv
-  Quản lý thông tin khách hàng thường xuyên, khách hàng mới.
-  Quản lý đơn theo nhân viên nhận hàng , nhân viên trả hàng.
- Áp dụng các bảng giá, phụ phí linh động đối với loại khách hàng khác nhau.
- Kiểm soát công nợ của khách hàng.
2. Tra cứu lộ trình chi tiết của bill, tích hợp với website giúp khách hàng tra cứu online vị trí của vận đơn. VD: Khách hàng gõ mã Bill xem chi tiết hiện thời về tình trạng Bill của khách hàng.
3. Quản lý Vận đơn điện tử và in theo khổ A5.
5. Khai báo nhiều bảng giá khác nhau áp dụng cho từng loại khách hàng.
6. Hệ thống phân quyền cấp nhân viên, quản lý, cấp toàn quyền chi tiết tới từng tính năng trên phần mềm.
II.    Hệ thống quản lý và báo cáo:
1.   Báo cáo doanh thu hàng ngày và chi tiết (xuất chi tiết ra excel).
2.   Báo cáo quản lý bảng kê cước gửi theo tiêu chí mã khách hàng, hình thức thanh toán, tỉnh đi, tỉnh đến và theo thời gian gửi (xuất chi tiết ra excel)
3.   Báo cáo quản lý bảng kê gửi trả sau dành cho các hình thức thanh toán trả sau (xuất chi tiết ra excel)
4.   Kiểm soát các đơn hàng thu trả COD.
5.   Quản lý bảngvận đơn theo nhân viên gia nhận (chi tiết tới từng mã bill mà nhân viên nhận hàng và trả hàng  => xuất ra excel ).
6.   Ngoài các báo cáo cơ bản, sẽ hỗ trợ xây dựng các báo cáo theo yêu cầu.
Quy trình xử lý trong phần mềm