PHẦN MỀM CHUYỂN PHÁT NHANH * CHUYỂN PHÁT COD SMART MOBILE * GIAO NHẬN VẬN TẢI-TÀU HỎA * SHIP VIETNAM <=> TRUNG QUỐC

Say what you need and we’ll do it for you!
E-EXPRESS là phần mềm dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, vận chuyển giao nhận hàng, logistic. Hiện nay, chúng tôi đã triển khai trên toàn quốc online tương thích với nhiều Bưu cục, kiểm tra lộ trình online, quản lý smart mobile,...
Chi tiết